Technická podpora
+421 948 347 724

Štatistiky

Štatistiky modulu SPRÁVA OBSAHU slúžia na prehľad návštevnosti verejnej časti. Užívateľ tu môže zistiť informácie ako sú napríklad: počet unikátnych návštev, IP adresy, z ktorých bol uskutočnený prístup na stránku, odkazy, ktoré presmerovali návštevníka na jeho stránku a mnoho, mnoho ďalšieho.
Užívateľ získa komplexný prehľad o návštevnosti a na jeho základe môže napríklad vybudovať marketingovú stratégiu.

Štatistiky

Na karte Štatistiky si užívateľ môže nájsť kompletný, základný prehľad návštevnosti svojej verejnej časti. Informácie sú zobrazené v prehľadných grafoch a užívateľ si vie pomocou filtra zvoliť časový interval, pre ktorý chce grafy zobraziť.

Prehľad návštev

Prehľad návštev ukazuje súhrne informácie o tom, koľko bolo všetkých návštev vo verejnej časti, koľko bolo unikátnych návštevníkov, IP adries a koľko užívateľov registrovaných v systéme navštívilo verejnú časť.
 • Návštev - Počet všetkých návštev stránky. Rátajú sa aj viacnásobné návštevy tých istých návštevníkov, IP adries a užívateľov.
 • Návštevníkov - Počet unikátnych návštevníkov podľa tzv. identifikátora zariadenia. To znamená, že za návštevníka sa považuje konkrétne zariadenie (PC, NB, mobil, tablet...), ktoré navštívilo stránku. Do výsledku sa ráta len jedna návšteva konkrétneho zariadenia za mernú časovú jednotku.
 • IP - počet jedinečných IP adries, ktoré navštívili verejnú časť. Jedna IP adresa môže byť reprezentovaná jedným návštevníkom alebo skupinou návštevníkov. Spoločnú IP adresu môžu mať napríklad zamestnanci jednej spoločnosti. Vonkajšiu IP adresu prideľuje poskytovateľ internetu.
 • Užívateľov - počet užívateľov systému. Užívateľom je osoba, ktorá má vytvorený účet v informačnom systéme, ma pridelené prihlasovacie meno a heslo a má prístup do administrátorskej časti systému.

Prehľad navštívených stránok

Navštívená stránka je každá stránka a podstránka verejnej časti informačného systému, ktorej adresa začína názvom domény. Napríklad www.comein.sk/...
Graf zobrazuje koľkokrát boli takéto stránky a podstránky navštívené.

Prehľad času stráveného na stránkach

Súčet všetkých minút, ktoré strávili návštevy na všetkých stránkach a podstránkach verejnej časti za mernú časovú jednotku.

Prehľad počtu spätných odkazov

Spätný odkaz je taký odkaz nachádzajúci sa na internete, ktorý odkazuje na stránky a podstránky verejnej časti informačného systému. Ide napríklad o odkazy vytvorené rôznymi internetovými prehliadačmi, banery a reklamy umiestnené na partnerských stránkach, odkazy na sociálnych sieťach a podobne. Počet spätných odkazov určuje z koľkých unikátnych odkazov, nachádzajúcich sa mimo verejnej časti systému, sa návštevy dostali na stránky a podstranky verejnej časti.

IP

Podrobný prehľad o IP adresách, ktoré navštívili verejnú časť informačného systému. Jedna IP adresa môže byť reprezentovaná jedným návštevníkom alebo skupinou návštevníkov. Spoločnú IP adresu môžu mať napríklad zamestnanci jednej spoločnosti. Vonkajšiu IP adresu prideľuje poskytovateľ internetu.
Podľa číslovania IP adresy je možné určiť krajinu, do ktorej daná IP adresa patrí. Graf ukazuje percentuálne zastúpenie krajín, z ktorých IP adresy pochádzali.
 • IP - hodnota IP adresy
 • Prezretých stránok - počet všetkých návštev stránok a podstránok verejnej časti z danej IP adresy za celé obdobie od jej prvej návštevy
 • Relácií - počet návštev z danej IP adresy
 • Tokenov - počet návštevníkov z danej IP adresy
 • Čas generovania - priemerný čas generovania (technická informácia pre vývojára)
 • Prvá návšteva - dátum prvej návštevy z konkrétnej IP adresy
 • Posledná návšteva - dátum poslednej návštevy z konkrétnej IP adresy

Prehliadače

Prehliadače sú internetové prehliadače, pomocou ktorých návštevník pristupuje k obsahu verejnej časti. Graf zobrazuje percentuálne zastúpenie jednotlivých prehliadačov.
 • Názov - Názov prehliadača
 • Prezretých stránok - počet stránok a podstránok, ktoré boli daným prehliadačom zobrazené
 • Čas generovania - priemerný čas generovania (technická informácia pre vývojára)
 • Čas návštev - dĺžka stráveného času na jednotlivých stránkach a podstránkach pri používaní konkrétneho prehliadača
 • Prvá návšteva - dátum prvej návštevy prostredníctvom daného prehliadača
 • Posledná návšteva - dátum prvej návštevy prostredníctvom daného prehliadača

Užívatelia

Kompletný prehľad o návštevnosti užívateľov. Užívateľom je osoba, ktorá má vytvorený účet v informačnom systéme, má pridelené prihlasovacie meno a heslo a má prístup do administrátorskej časti systému.
 • Login - prihlasovacie meno do systému
 • Meno - meno užívateľa uvedené v jeho profile
 • Priezvisko - priezvisko užívateľa uvedené v jeho profile
 • Prezretých stránok - počet stránok a podstránok, ktoré boli daným užívateľom zobrazené
 • Čas návštev - dĺžka stráveného času užívateľa na jednotlivých stránkach a podstránkach
 • Čas generovania - priemerný čas generovania (technická informácia pre vývojára)
 • Prvá návšteva - dátum prvej návštevy užívateľa
 • Posledná návšteva - dátum poslednej návštevy užívateľa

Odkazy (domény)

Kompletný prehľad všetkých domén, ktoré presmerovali návštevníka na stránky alebo podstránky verejnej časti. Ak napríklad návštevník vyhľada názov firmy cez prehliadač www.google.sk a dostane sa cez vyhľadaný odkaz na stránku našej spoločnosti, systém zapíše doménu www.google.sk do zoznamu domén.
Zaznamenáva sa len názov domény a nie cely odkaz, z ktorého bol návštevník presmerovaný.
 • Doména - názov domény
 • Počet - počet návštev z danej domény
 • Vytvorené - prvá návšteva z danej domény

Odkazy (linky)

Kompletný prehľad všetkých odkazov, ktoré presmerovali návštevníka na stránky alebo podstránky verejnej časti. Ak napríklad návštevník vyhľada názov firmy cez prehliadač www.google.sk a dostane sa cez vyhľadaný odkaz na stránku našej spoločnosti, systém zapíše celý odkaz do zoznamu odkazov.
 • Názov - celý odkaz, ktorý presmeroval návštevníka na stránky alebo podstránky spoločnosti
 • Počet - počet návštev cez daný odkaz
 • Vytvorené - prvá návšteva z daného odkazu
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
 • 0948 347 724
 • comein@comein.sk
 • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.