Technická podpora
+421 948 347 724

Hotel

Komplexný rezervačný systém pre hotel
prepojený s obchodnou agendou.

 
 
Rýchle ubytovanie hosťa previazané s rezerváciou s možnosťami úpravy údajov.
Prehľadné štatistiky o ubytovaní, vystavených účtoch a tržbách ubytovacieho zariadenia.
Veľmi rýchla evidencia rezervácie skupiny, príchod skupiny hostí a ich odubytovanie.
Vystavenie potvrdenia rezervácie a zálohovej faktúry za ubytovanie hosťa.

Modul Hotel je rozsiahly a komplexný systém spájajúci požiadavky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti obsluhy.

Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho využiteľnosť vo Vašom ubytovacom zariadení. Prepojenie s reštauráciou alebo barom s možnosťou posielania účtu z reštaurácie na hotelový účet hosťa. Vedenie účtu ubytovaných hostí s informáciami o pobytoch hosťa, čerpanými službami a vystavených účtoch.
 
 
MÁM ZÁUJEM O SYSTÉM
 
 
V rámci modulu Obchodnej agendy máte k dispozícii podporu tlače daňových dokladov, jednoduchú správu žurnálov priamo zo systému, hromadnú fakturáciu ubytovania zákazníka. Priame prepojenie s reštauráciou a barom Vám umožní posielanie účtu z reštaurácie na hotelový účet hosťa.
 
 
Kompletná správa skladových kariet pohybov a skladov, správa inventúr, odpisy znehodnotených položiek, možnosť evidencie tovarov pomocou čiarových kódov a mnoho ďalších podmodulov, ktoré máte k dispozícii v rámci skladového hospodárstva.
 
 
Pomocou rezervačného systému môžete evidovať príchod hostí alebo skupiny hostí a ich objednávok, evidenciu poskytovania hotelových služieb priamo na izbe, predaj tovaru a služieb v hotovosti alebo na účet hosťa, možnosť plánovania upratovanie jednotlivých izieb podľa obsadenosti hotela.
 
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.