Technická podpora
+421 948 347 724

Hotel

Komplexný rezervačný systém pre hotel
prepojený s obchodnou agendou.

 
 
Rýchle ubytovanie hosťa previazané s rezerváciou s možnosťami úpravy údajov.
Prehľadné štatistiky o ubytovaní, vystavených účtoch a tržbách ubytovacieho zariadenia.
Veľmi rýchla evidencia rezervácie skupiny, príchod skupiny hostí a ich odubytovanie.
Vystavenie potvrdenia rezervácie a zálohovej faktúry za ubytovanie hosťa.

Modul Hotel je rozsiahly a komplexný systém spájajúci požiadavky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti obsluhy.

Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho využiteľnosť vo Vašom ubytovacom zariadení. Prepojenie s reštauráciou alebo barom s možnosťou posielania účtu z reštaurácie na hotelový účet hosťa. Vedenie účtu ubytovaných hostí s informáciami o pobytoch hosťa, čerpanými službami a vystavených účtoch.
 
 
MÁM ZÁUJEM O SYSTÉM
 
 
V rámci modulu Obchodnej agendy máte k dispozícii podporu tlače daňových dokladov, jednoduchú správu žurnálov priamo zo systému, hromadnú fakturáciu ubytovania zákazníka. Priame prepojenie s reštauráciou a barom Vám umožní posielanie účtu z reštaurácie na hotelový účet hosťa.
 
 
Kompletná správa skladových kariet pohybov a skladov, správa inventúr, odpisy znehodnotených položiek, možnosť evidencie tovarov pomocou čiarových kódov a mnoho ďalších podmodulov, ktoré máte k dispozícii v rámci skladového hospodárstva.
 
 
Pomocou rezervačného systému môžete evidovať príchod hostí alebo skupiny hostí a ich objednávok, evidenciu poskytovania hotelových služieb priamo na izbe, predaj tovaru a služieb v hotovosti alebo na účet hosťa, možnosť plánovania upratovanie jednotlivých izieb podľa obsadenosti hotela.
 
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Comein.sk s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

informačné
systémy
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.