Technická podpora
+421 948 347 724
Obchod
+421 911 865 197

Zoznam modulov

[10-str-sys-navigation]Úvod  |  Zoznam modulov
Úvod
Úvod
Modul úvod je základným modulom, ktorý sa zobrazí ako prvý pri spustení IS. Jeho základom je pracovná plocha užívateľa, kde sa nachádzajú rôzne voliteľné informácie o systéme a jeho jednotlivých častiach. Užívateľ si môže na túto plochu pripnúť odkazy na rôzne časti IS. Pracovnú plochu si môže každý užívateľ prispôsobiť podľa vlastnej potreby.
Užívatelia
Užívatelia
Systém pracuje s troma skupinami užívateľov. Prvou sú užívatelia, ktorí majú prístup do systému prostredníctvom vlastného účtu. Druhou skupinou sú kontakty,ktoré sú pridávané do IS užívateľmi a slúžia hlavne ako adresár a zdroj informácií pre ostatné moduly systému. Tretím typom sú organizácie, ktoré slúžia na zoskupenie užívateľov a kontaktov v rámci jednej spoločnosti. 
Súbory
Súbory
Modul súbory slúži ako priestor určený na ukladanie rôznych dát. Od rôznych obrázkov slúžiacich ako galéria pre webstránky až po vlastné súbory, ku ktorým chce mať užívateľ prístup odkiaľkoľvek, kde má prístup k internetu. Veľkosť priestoru v základnej verzii je približne 2GB. Okrem vkladania súborov je možné vytvárať aj rôzne adresárové štruktúry a tak sprehľadniť orientáciu v súborovom systéme.
Správa obsahu
Správa obsahu
Výhodou nášho informačného systému je, že užívateľ si môže sám úplne jednoducho meniť webstránku obsahovo a aj vizuálne. Môže si vkladať rôzne texty, články a obrázky na stránku, pridávať a odoberať položky v menu stránky, vytvárať nové sekcie a pod. Systém ďalej umožňuje vytvárať a spravovať rôzne ďalšie doplňujúce objekty na stránku a to Zoznamy, Formuláre, Cenníky, Ankety, Novinky, Diskusie atď.
Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo spravuje sklady a skladové pohyby, inventúry, kontrolu nákupných cien a správu balení. Modul ponúka široké možnosti pre zobrazovanie rôznych výstupov na základe výberu užívateľa. Špeciálnou časťou modulu je skladová výroba, ktorá umožňuje organizáciu výroby vlastných produktov v rámci prevádzky. Systém podporuje prácu s viacerými pobočkami súčasne a teda je možné jednotlivé sklady zadeliť do pobočiek a pracovať s nimi samostatne, poprípade sledovať sklady pobočiek ako celok napr. za účelom analýzy hospodárenia spoločnosti ako celku.
Elektronický obchod
Elektronický obchod
Modul elektronického obchodu Vám umožní objednávky jednoducho kontrolovať. Sledujete vývoj rozpracovaných obchodov a získate prehľad o potenciálnych tržbách. V kombinácií s ostatnými modulmi ako je správa obsahu, skladové hospodárstvo a obchodná agenda nadobúda nový rozmer v použiteľnosti, praktickosti a efektivite.
Obchodná agenda
Obchodná agenda
V module obchodnej agendy si môžete vytvárať a nastavovať platby DPH a marže, vytváranie objednávok a faktúr, internetové platobné metódy a vytváranie cenových skupín. Pomocou obchodnej agendy máte k dispozícii cenotvorbu pre rôzne pobočky, účet zákazníka ako aj podporu tlače daňových dokladov, jednoduchú správu žurnálov priamo zo systému a taktiež hromadnú fakturáciu objednávok zákazníka.
GPS online monitoring
GPS online monitoring
Informácie o Vašich autách máte stále po ruke a všetky dokumenty spojené s využívaním auta na podnikanie Vám systém generuje automaticky. Modul umiestnenia je plne prispôsobený potrebám autoškoly a legislatíve, ktorú autoškoly musia plniť.
Reštaurácie
Reštaurácie
Modul reštaurácia umožňuje vytváranie a editáciu jedál, príloh a ingrediencií, ako aj vytváranie denného a týždenného menu, tvorbu a jednoduchú správu miestností a receptúr. Reštaurácia je priamo preojená s obchodnou agendou a skladovým hospodárstvo či GPS monitoringom. Pomocou modulu reštaurácia urýchlite prácu čašníkom a kuchárom a tak zamedzíte omylom spôsobenými zlou komunikáciou na pracovisku.
Inzercia
Inzercia
Inzercia ponúka kompletné riešenie pre majiteľov realitných kancelárií a inzertných portálov. Správa inzerátov je jednoduchá a to z pohľadu majiteľa ako aj inzerenta.
Projekt manažment
Projekt manažment
Modul projektový manažment umožňuje jednoduché zadelenie úloh Vaším zamestnancov a prideľovanie zamestnancov alebo ich skupín do rôznych pracovných projektov. Notifikácie pomocou SMS, e-mailu alebo upozornením v systéme na rôzne stretnutia, udalosti, začiatky alebo konečné termíny úloh. Pomocou projektového manažmentu budete mať prehľad o práci svojich zamestnancov.
E-mailová korešpondencia
E-mailová korešpondencia
Jednoduchá tvorba vlastných propagačných materiálov určených na hromadné rozosielanie pomocou e-mailových správ. V module je možné nastavenie dátumu a času pre odosielanie hromadnej korešpondencie a to konkrétnym užívateľom alebo zvoleným skupinám užívateľov. Po odoslaní máte k dispozícii kompletné štatistiky a prehľady o tom,kto Váš e-mail otvoril a komu sa ho napríklad nepodarilo doručiť.
Personalistika
Personalistika
Modul personalitika ponúka vytváranie karty pracovníka, umožňuje evidovanie základných personálnych údajov, generovanie dokumentov pre potreby pracovníka, prehľad pracovníkov a ich zariadení na jednotlivých projektoch, prehľad faktúr, ubytovaní a mnoho ďalších máte vždy po ruke.
Dochádzka
Dochádzka
Modul dochádzka Vám umožní jednoduchú evidenciu dovoleniek, práceneschopnosti, nadčasov a následný import do dokumentov, ktoré sú potrebné napríklad pre ekonomické oddelenie, ktoré na základe odpracovaných hodín vytvára mzdy pre zamestnancov.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
%readName%

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Comein.sk s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

informačné
systémy
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.