Technická podpora
+421 948 347 724
Obchod
+421 911 865 197

Retail

Zapojte do svojho podnikania
najmodernejšie technológie!

Obchodná agenda

Obchodná agenda

V module obchodnej agendy si môžete vytvárať a nastavovať platby DPH a marže, vytváranie objednávok a faktúr, internetové platobné metódy a vytváranie cenových skupín. Pomocou obchodnej agendy máte k dispozícii cenotvorbu pre rôzne pobočky, účet zákazníka ako aj podporu tlače daňových dokladov, jednoduchú správu žurnálov priamo zo systému a taktiež hromadnú fakturáciu objednávok zákazníka. 
Katalóg produktov

Katalóg produktov

V module Katalóg/eobchod si môžete vytvárať zoznam produktov, s rôznou kategorizáciou a parametrizáciou. To isté aj u  výrobcov a dodávateľov. Modul Vám umožní nastavenie cien, vytvorenie účtu zákazníka.

Modul je prepojený priamo s Obchodnou agendou a Skladovým hospodárstvom.
Mám záujem o systém

Voliteľné Moduly

Sklad

Informačný systém je jednoduchý prehľadný a bezpečný. S CControll máte zásoby pod kontrolou. Umožní Vám zásoby jednoducho a online kontrolovať. Medzi bežné funkcie patrí správa skladov a skladových pohybov, inventúry, kontrola nákupných cien a správa balení a pod. Modul ponúka široké možnosti pre zobrazovanie rôznych výstupov na základe výberu užívateľa.
Sklad

Štatistiky

Rozširujúci modul, ktorý oproti bežným prehľadom v systéme ponúka podrobné štatistiky predajnosti, tržieb, návštev, výkonnosti zamestnancov a mnoho ďalšieho. Všetky údaje je možne dopodrobna filtrovať, zobrazovať v rôznych grafoch a tabuľkách, vyberať rôzne časové intervaly, vyhodnocovať kampane a následne na základe štatistických údajov voliť rôzne stratégiu predaja a fungovania prevádzky
Štatistiky

Email

Jednoduchá tvorba vlastných propagačných materiálov určených na hromadné rozosielanie pomocou e-mailových správ. V module je možné nastavenie dátumu a času pre odosielanie hromadnej korešpondencie a to konkrétnym užívateľom alebo zvoleným skupinám užívateľov. Po odoslaní máte k dispozícii kompletné štatistiky a prehľady o tom, kto Váš e-mail otvoril a komu sa ho napríklad nepodarilo doručiť.
Email

Správa obsahu

Výhodou nášho informačného systému je, že užívateľ si môže sám úplne jednoducho meniť webstránku obsahovo a aj vizuálne. Môže si vkladať rôzne texty, články a obrázky na stránku, pridávať a odoberať položky v menu stránky, vytvárať nové sekcie a pod. Systém ďalej umožňuje vytvárať a spravovať rôzne ďalšie doplňujúce objekty na stránku a to Zoznamy, Formuláre, Cenníky, Ankety, Novinky, Diskusie atď.
Správa obsahu

Import/export

Modul prepájajúci informačný systém CControll s inými informačnými systémami rôznych druhov za účelom vzájomného synchronizovania dát. Môže ísť napríklad o synchronizáciu predajných položiek, cien, tankovaní a pod.
Import/export
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Comein.sk s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

informačné
systémy
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.