Technická podpora
+421 948 347 724
Obchod
+421 911 865 197

Manufacturing

Zapojte do svojho podnikania
najmodernejšie technológie!

Obchodná agenda

Obchodná agenda

V module obchodnej agendy si môžete vytvárať a nastavovať platby DPH a marže, vytváranie objednávok a faktúr, internetové platobné metódy a vytváranie cenových skupín. Pomocou obchodnej agendy máte k dispozícii cenotvorbu pre rôzne pobočky, účet zákazníka ako aj podporu tlače daňových dokladov, jednoduchú správu žurnálov priamo zo systému a taktiež hromadnú fakturáciu objednávok zákazníka. 
Katalóg produktov

Katalóg produktov

V module Katalóg/eobchod si môžete vytvárať zoznam produktov, s rôznou kategorizáciou a parametrizáciou. To isté aj u  výrobcov a dodávateľov. Modul Vám umožní nastavenie cien, vytvorenie účtu zákazníka.

Modul je prepojený priamo s Obchodnou agendou a Skladovým hospodárstvom.
Sklad

Sklad

Informačný systém je jednoduchý prehľadný a bezpečný. S CControll máte zásoby pod kontrolou. Umožní Vám zásoby jednoducho a online kontrolovať. Medzi bežné funkcie patrí správa skladov a skladových pohybov, inventúry, kontrola nákupných cien a správa balení a pod. Modul ponúka široké možnosti pre zobrazovanie rôznych výstupov na základe výberu užívateľa.
Výroba

Výroba

Mám záujem o systém

Voliteľné Moduly

Štatistiky

Rozširujúci modul, ktorý oproti bežným prehľadom v systéme ponúka podrobné štatistiky predajnosti, tržieb, návštev, výkonnosti zamestnancov a mnoho ďalšieho. Všetky údaje je možne dopodrobna filtrovať, zobrazovať v rôznych grafoch a tabuľkách, vyberať rôzne časové intervaly, vyhodnocovať kampane a následne na základe štatistických údajov voliť rôzne stratégiu predaja a fungovania prevádzky
Štatistiky

Email

Jednoduchá tvorba vlastných propagačných materiálov určených na hromadné rozosielanie pomocou e-mailových správ. V module je možné nastavenie dátumu a času pre odosielanie hromadnej korešpondencie a to konkrétnym užívateľom alebo zvoleným skupinám užívateľov. Po odoslaní máte k dispozícii kompletné štatistiky a prehľady o tom, kto Váš e-mail otvoril a komu sa ho napríklad nepodarilo doručiť.
Email

Ústredňa

Modul podporujúci komunikáciu informačného systému a telefónnej ústredne. Na základe čísla volajúceho vie systém identifikovať užívateľa a celý jeho profil použiť na rôzne účely. Využíva sa hlavne v prevádzkach poskytujúcich donáškové služby, služby helpdesku a taxislužby. Systém vie vyčítať rôzne informácie, ako je napríklad dĺžka hovoru, trvanie hovoru, dĺžka zvonenia a pod. V prípade nahrávania hovoru vie takéto nahrávky priradzovať k užívateľskému profilu.
Ústredňa

Dochádzka

Informačný systém je jednoduchý prehľadný a bezpečný. S CControll máte dochádzku zamestnancov pod kontrolou. Modul Dochádzka slúži na evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov. Identifikácia dochádzky môže prebiehať viacerými spôsobmi. Ak je prevádzka vybavená RFID čítacím zariadením, tak sa zamestnanec môže identifikovať pridelenou čipovou kartou. Ak takýmto zariadeným nedisponuje, identifikácia prebieha manuálnym zápisom času do systému.
Dochádzka

Import/export

Modul prepájajúci informačný systém CControll s inými informačnými systémami rôznych druhov za účelom vzájomného synchronizovania dát. Môže ísť napríklad o synchronizáciu predajných položiek, cien, tankovaní a pod.
Import/export

Systémové Aplikácie

Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
%readName%

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Comein.sk s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

informačné
systémy
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.