Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Hľadať
Telefonická ústredňa prepojená s modulom Ústredňa umožňuje automatické otváranie rýchlej objednávky pri prichádzajúcom tel. hovore. Následne na základe tel. čísla vyplní údaje v objednávke, ktoré má systém uložené v databáze z prípadných predchádzajúcich objednávok alebo uložene v profile užívateľa, ku ktorému je priradené tel. číslo v systéme.

Krok č. 1 - Ústredňa

Na úvodnej obrazovkevyberieme modul ÚSTREDŇA.

Krok č. 2 - Upraviť

Zobrazí sa nám zoznam tel. liniek nakonfigurovaných na ústredni. Pomocou ikony CERUZKY dáme upraviť linku.

Krok č. 3 - Výber užívateľa

Zobrazí sa zoznam všetkých užívateľov vytvorených v systéme. Vyberieme užívateľa, ktorý bude sledovať linku, tj. automaticky sa mu bude otvárať okno s rýchlou objednávkou pri telefonickom hovore.
Po uložení sa pri danej linke zobrazia všetci užívatelia, ktorí boli priradení k sledovaníu linky.

Krok č. 4 - Obchodná agenda

Automatické otváranie rýchlej objednávky je aktívne v prípade, ak sa užívateľ nachádza v module OBCHODNÁ AGENDA.
Pri prichádzajúcom tel. hovore sa otvorí rýchla objednávka a ak už dané číslo robilo objednávku v minulosti, systém zobrazí často objednávané položky, posledné adresy a vyplní údaje z profilu užívateľa.
Žiadna téma nebola nájdená