Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Zobrazenie ikony aplikácie na úvodnej obrazovke

Hľadať
Na úvodnej obrazovke informačného systému je možné zobraziť viacero druhov objektov. Tieto objekty majú slúžiť na rýchly prehľad o systéme a procesoch, ktoré v ňom prebiehajú a na rýchly prístup k jednotlivým častiam a aplikáciam.
Aplikácie sú prezentované odkazmi vo forme ikoniek. Patria tu napríklad aplikácie pre správu reštaurácií, pokladní atď.

Krok č. 1

Na úvodnej obrazovke vyberieme sekciu APLIKÁCIE.

Krok č. 2

Zobrazia sa ikony všetkých aplikácií, ktoré sú dostupné v systéme.

Krok č. 3

Klikneme ľavým tlačidlom myšky na aplikácie a za stáleho držania tlačidla ju premiestnime na úvodnú obrazovku na požadované miesto. Nie je potrebné nijako potvrdzovať zmenu umiestnenia.
Takéto zmeny a nastavenia sa prejavia len na účte, pod ktorým boli vykonané.
Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky vykonáme obdobným spôsobom. Otvoríme sekciu APLIKÁCIE a ikonu aplikácie premiestnime z úvodnej obrazovky do tejto sekcie.
Žiadna téma nebola nájdená