Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Zapnutie a vypnutie testovacieho režimu fiškálnej tlačiarne

Hľadať
Aplikácia capp dokáže pri niektorých modeloch fiškálnych tlačiarni ovládať priamo jej natívne funkcie. Jednou z týchto funkcií pokladníc je možnosť prepnúť sa do testovacieho režimu, kde sa účtenky tlačia ako nedaňové doklady. Tento režim má slúžiť na testovanie a nastavovanie pokladne a tlače. Systém prostredníctvom aplikácie capp dokáže veľmi jednoducho tento režim zapínať a vypínať.

Krok č. 1

Na úvodnej obrazovke vyberieme modul CAPP.

Krok č. 2

Pomocou ikony CERUZKY upravíme nastavenie cappa, ktorý je prepojený s fiškálnou pokladňou, na ktorej chceme nastaviť testovací režim.

Krok č. 3

Prepneme sa na kartu Obchodná agenda.

Krok č. 4

Označíme alebo odznačíme políčko Testovací režim. Zmeny uložíme.
Ak je nastavený testovací režim, na účtenke to bude graficky znázornené.
Žiadna téma nebola nájdená