Technická podpora
+421 948 347 724

Typy adries a ich použitie

Užívateľovi, kontaktu alebo organizácii je možné prideliť viacero adries, ktoré sa líšia tým, kde sa v systéme zobrazujú. Napríklad firma môže mať inú fakturačnú adresu, ako je adresa, kde sa jej zasielajú písomnosti. Prípadne skladové priestory spoločnosti, v ktorých prijíma tovar, sa môžu taktiež nachádzať na inej adrese.

Typy adries

Dafaultná adresa

Je základný typ adresy, ktorý sa automaticky vyplní všade tam, kde by mal byť iný typ adresy, ale ten nie je v systéme zadaný.
Na faktúre do časti Fakturačné údaje systém automaticky vyplní fakturačnú adresu užívateľa, kontaktu alebo organizácie z jeho profilu. Ak užívateľ takýto typ adresy v profile nemá zadefinovaný, tak namiesto nej doplni adresu Defaultnú.

Fakturačná adresa

Je adresa, ktorá je uvedená v Obchodnom alebo Živnostenskom registri pri fakturačných údajoch spoločnosti. Vyplňuje sa napríklad vo faktúrach v časti Fakturačné údaje.
Ako názov spoločnosti sa vo fakturačnej adrese systémom prednastavuje názov spoločnosti, ktorý je zadaný v profile užívateľa. V poli Názov v nastaveniach adresy sa Názov spoločnosti meniť nedá tak, ako pri ostatných typoch adries. Z toho dôvodu je vhodné, aby bol v profile užívateľa, na karte Základné informácie, v poli Názov organizácie, zadaný názov firmy totožný s fakturačnými údajmi.

Kontaktná adresa

Slúži ako adresa na doručovanie písomnosti. Nemusí byť totožná ani s fakturačnou, ani s adresou pre doručovanie tovaru. Na písomných dokumentoch sa uvádza v hrubom rámčeku, ktorý zvykne byť v priesvitnej časti obálky ako viditeľná informácia pre poštového doručovateľa

Adresa Pre doručenie

Slúži na doručenie tovaru a používa sa najčastejšie na Dodacích listoch. Využíva sa vtedy, ak napríklad skladové priestory, v ktorých sa dodaný tovar skladuje, sa nenachádzajú na kontaktnej alebo fakturačnej adrese.

Korešpondenčná adresa

- popis pribudne čoskoro

Pre vizitku

- popis pribudne čoskoro

Zobrazovanie jednotlivých typov adries v dokumentoch obchodnej agendy.

Jednotlivé typy adries majú rôzne funkcie. Niekedy sa na jednom dokumente môže nachádzať aj viacero adries ako napríklad na faktúre.
Na jednotlivých dokumentoch si ukážeme, aké typy adries sa na nich môžu zobrazovať a na akej pozícii v dokumente sa nachádzajú. Pri kontakte si zadáme všetky typy adries a budeme sledovať ich zobrazenie v jednotlivých dokumentoch.

Objednávka - prijatá

Prijatá objednávka sa vytvára na základe požiadaviek zákazníka. Zákazník ma záujem o nejaký druh tovaru alebo služieb. Z toho dôvodu systém do prijatej objednávky vyplní adresu Pre doručenie tovaru.

Objednávka - vydaná

Vydané objednávky sa týkajú hlavne objednávania tovaru a služieb u dodávateľov. Na vydanej objednávke sa uvádza fakturačná adresa dodávateľa.

Predfaktúra - proforma faktúra vydaná

Predfaktúra slúži často na prijatie zálohovej platby ešte pred vytvorením ostrej faktúry. Uvádzajú sa na nej len fakturačné údaje spolu s fakturačnou adresou.

Predfaktúra - proforma faktúra prijatá

Do prijatej predfaktúry uvádza systém Kontaktnú a Fakturačnú adresu.

Faktúra - vydaná

Faktúra, ktorá sa posiela zákazníkovi musí obsahovať fakturačné údaje a k ním patrí aj Fakturačná adresa, a z dôvodu posielania faktúry aj prostredníctvom pošty, je potrebné zadať aj adresu pre korešpondenčnú komunikáciu. Systém preto do hrubého rámčeka vyplní kontaktnú adresu.

Faktúra - prijatá

Prijatá faktúra je faktúra, ktorú nám vystaví dodávateľ tovaru alebo služieb.

Skladový výdaj

Do skladového výdaju vloží systém Kontaktnú adresu, aby bolo zrejmé, kam sa zasiela vydaná faktúra vytvorená z prijatej objednávky.

Skladový príjem

Do skladového príjmu vloží systém Kontaktnú adresu.

Dobropis

Dobropis je spojený s faktúrou a slúži na odpočet položiek z vystavenej faktúry.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.