Technická podpora
+421 948 347 724

Nainštalovanie CAPPa

Stiahnutie archívu aplikácie Capp

Archív aplikácie Capp stiahneme zo stránky www.comein.sk zo sekcie NA STIAHNUTiE, v kategórii APLIKÁCIE.

Krok č. 1 - Rozbalenie CAPPa

Stiahnutú aplikáciu CAPP, si nájdeme medzi stiahnutými súbormi. Súbor je zabalený vo WinRare a teda rozbalíme alebo otvoríme.

Krok č. 2 - Kopírovanie CAPPa

Keď si otvoríme stiahnutý súbor s CAPPom, tak si môžeme skopírovať priečinok vo vnútri.

Krok č. 3 - Umiestnenie CAPPa

V tomto kroku si skopírujeme priečinok na Disk C:.

Krok č.4 - Premenovanie priečinku

Potrebujeme premenovať priečinok na Capp.

Krok č.5 - Vytvorenie odkazu

Pre rýchly a efektívny prístup k aplikácií Capp si vytvoríme odkaz na pracovnej ploche. Keď sme v priečinku Capp na disku C: tak vidíme súbor Capp.exe, na ktorý klikneme pravým tlačidlom myši a držíme a ťaháme na pracovnú plochu, keď pustíme vyskočí nám okno s možnosťami a vyberieme Vytvoriť odkazy tu.

Krok č.6 - Spustenie CAPPa

Keď sme si vytvorili odkaz môžeme zapnúť aplikáciu CAPP.

Krok č.7 - Prihlásenie sa do aplikácie

Po spustení aplikácie Capp z pracovnej plochy sa nám zobrazí prihlasovacie okno aplikácie. Prihlasovacie údaje použijeme z užívateľa cappccontroll, ktorého sme vytvorili v systéme ccontroll.comein.sk. Účet vytvárame v systéme, ktorý aktívne používame a systém ccontroll.comein.sk je len ukážkový.
Prípadne označíme aj možnosť Uložiť prihlasovacie údaje, aby sa nemuseli vyplňovať pri každom spustení aplikácie capp.
Keďže aplikácia capp sa práve prihlásila ako špeciálny typ užívateľa do systému, je možné vidieť ju v zozname prihlásených užívateľov napríklad v chatovacom okne systému.
Po úspešnom prihlásení sa aplikácia capp presunie do spodnej lištu systému windows ako tzv. ikona TRAY. To sú ikony, ktoré sa nachádzajú naľavo od času a dátumu na spodnej lište operačného systému. Ak sa na spodnej lište nachádza viac ikon, operačný systém ich niekedy skryje za rozbaľovaciu šípku.
Dvojklikom na ikonu aplikácie capp otvoríme informačnú a konfiguračnú časť aplikácie capp.

Krok č. 8 - Otovrenie konfiguračnej obrazovky aplikácie

Kliknutím na ikonu ozubených kolies otvoríme konfiguráciu aplikácie.

Krok č. 9 - Automatické spúšťanie aplikácie capp

V časti Základné nastavenia zaškrtneme možnosť Spustiť so štartom PC. Aplikácia sa automaticky bude spúšťať bez dodatočných zásahov pri štarte počítača.

Krok č. 10 - Nastavenie tlačiarne pre lístky (bony)

Ak je súčasťou realizácie aj samostatná tlačiareň na lístky (bony), napríklad do kuchyne, tak je potrebné takúto tlačiareň prepojiť s aplikáciou capp. Takáto tlačiareň je klasickou tlačiarňou a je potrebné aby mala nainštalované v systéme vlastné ovládače dodané s tlačiarňou. Ak je tlačiareň vo windowse správne nainštalovaná, tak sa zobrazí v zozname tlačiarni v aplikácii. Ak sa v tomto zozname nenachádza, tak pravdepodobne sú zle nainštalované ovládače tlačiarne alebo je potrebný reštart počítača.

Krok č. 11 - nastavenie štítkovača (nálepky)

Ak je súčasťou realizácie aj samostatný štítkovač (nálepkovač), napríklad pre donáškarov na lepenie štítkov na krabice, tak je potrebné takúto tlačiareň štítkov prepojiť s aplikáciou capp. Takáto tlačiareň je klasickou tlačiarňou a je potrebné aby mala nainštalované v systéme vlastné ovládače dodané s tlačiarňou. Ak je tlačiareň vo windowse správne nainštalovaná, tak sa zobrazí v zozname tlačiarni v aplikácii. Ak sa v tomto zozname nenachádza, tak pravdepodobne sú zle nainštalované ovládače tlačiarne alebo je potrebný reštart počítača.
Štítkovač ma v niektorých prípadoch špecifickú inštaláciu.

Krok č. 12 - Nastavenie registračnej pokladne

V časti Nastavenie pokladne vyberieme z poľa Názov pokladne typ fiškálneho modulu, ktorý je použitý v pripojenej registračnej pokladni alebo tlačiarni. Následne klikneme na možnosť Hľadaj nastavenia. Aplikácia si sama nájde, v ktorom porte je registračná pokladnica (tlačiareň) pripojená. Ak to aplikácia nedokáže sama načítať, tak vyberieme port manuálne. Ak sa v poli Port pokladne nenachádza žiaden port, pravdepodobne je potrebné doinštalovať ovládače k danej fiškálnej tlačiarni aj keď väčšina takýchto zariadení nevyžaduje dodatočnú inštaláciu.

Krok č. 13 - Nastavenie tlače daňových dokladov

Na tejto obrazovke sa nastavuje za akých okolnosti sa majú daňové doklady tlačiť. Pod daňovými dokladmi sa mysli: bežný blok, a blok k úhrade faktúry. Bežne nastavenie je nastavenie Tlačiť len spracované, čo znamená že doklad sa vytlačí len, keď sa objednávka uzatvorí napríklad na spôsob platby Hotovosť alebo Karta.
Po úspešnom nastavení konfigurácie je potrebne kliknúť na možnosť Potvrď.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.