Technická podpora
+421 948 347 724

Čo je IS Ccontroll?

Informácie sú v súčasnosti akousi veličinou, o ktorú je potrebné sa nielen starať, ale aj zabezpečiť ich archivovanie no predovšetkým ich spracovávanie. Komunikácia a predaj sú najdôležitejšie predpoklady pre úspech. S našim informačným systémom Ccontroll môže oboje nielen riadiť, ale aj zlepšovať. Ccontroll je všestranne využiteľný softvér, ktorý Vám naplno umožní riadiť vzťahy so zákazníkmi, zhromažďuje, spracováva a využíva informácie o klientoch. Ale ako si správne vybrať vhodný informačný systém?? Výber úzko súvisí s danými špecifikami každého podniku. Pri výbere je nutné zohľadňovať vzájomné nadväznosti.

V širšom chápaní rozumieme informačným systémom systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie, a v užšom chápaní je to označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom význame ide o spracovanie, prenos, uchovávanie, zhromažďovanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu. V užšom význame je hlavnou úlohou spracovanie údajov, ktoré vznikajú v organizácii, ale nerieši problémy týkajúce sa ďalšej úpravy údajov. Preto možno označiť spracovanie údajov iba ako jeden z podsystémov informačného systému.

Každý systém ak má byť výkonný musí spĺňať určité požiadavky a dosahovať určité výsledky. Požiadavky majú byť čo najpresnejšie vyšpecifikované pre daného klienta. Samozrejme každý dostupný informačný systém má byť bezpečný, rýchlo implementovateľný, dlhodobo spoľahlivý a stabilný, kompatibilný s používateľným prostredím, prispôsobiteľný, komplexný, cenovo dostupný a ako posledná a očakávajúca požiadavka je návratnosť investície do IS. Výsledkom IS má byť dostatočná ochrana dát proti strate, znehodnoteniu, neoprávnenému úniku informácií, implementácia IS bez prerušenia prevádzky podniku bezproblémové a nekomplikované používanie, IS sa dá pohotovo rozšíriť podľa daných potrieb podniku, zefektívnenie spolupráce s obchodnými partnermi a dlhodobá životnosť IS.


 
 
   

Z čoho sa skladá


 

Náš cely softvér je zložený z viacerých systémových modulov, ktoré sa môžu implementovať v rôznych kombináciách podľa osobitnej potreby každého zákazníka.

Každý z modulov sa zameriava na rôzne odvetvie. Systém je určený pre malé a stredné firmy.

Informačný systém Ccontroll ponúka svojim užívateľom moderné príťažlivé užívateľské prostredie s intuitívnym ovládaním a s prepracovanou technickou podporou.

Široká škála modulov Ccontroll umožňuje a prispieva k zvýšeniu produktivity vo Vašej spoločnosti, odbremení Vás od niektorých neefektívnych činností, uľahčí plánovanie a rozhodovanie.

 
 
 
 
 
 
 

Ako sa informačný systém delí?

Cely IS môžeme rozdeliť do dvoch časti: verejná časť a privátna časť.

Verejná časť: do tejto časti majú prístup všetci užívatelia internetu užívame to ako prostriedok na sprostredkovanie informácií ( web, eshop....)

Privátna časť: je to časť IS kde sa riešia, nastavenia modulov, a na správu obsahu verejnej časti.

 
 
 

 Ukážka privátnej časti informačného systému

Základná obrazovka privátnej casti, ktorá sa zobrazi po prihlásení uzivatela je prisposobená na okamzitu a rychlu pracu so systemom. V hornej casti vidi uzivatel zoznam dostupnych modulov (cierny pas)  a pod nim konkrétne podmoduly (Oranzový pas).Centrálnu cast obrazovky tvorí pracovná plocha, kde sa zobrazuju vsetky zakladne informacie, kde sa nachadzaju odkazy na casti informacneho systemu a rozne nastroje na ulahcenie prace. Tuto cast si moze uzivatel upravit uplne do detailov podla svojich predstav.
 
 
 
 
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.