Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Comein.sk s.r.o.
Comein GPS Ttracking informačný systém ponúka rozsiahle možnosti využitia pre kontrolu malých a stredných firiem až po nadnárodné spoločnosti.

Comein GPS

Online režim

Detailné zobrazenie aktuálnych informácii počas pohybu vozidla s podporou Google Maps.

Čo ponúkame

 • Online režim - detailné zobrazenie aktuálnych informácii počas pohybu vozidla
 • História - spätné zobrazenie trasy, pohybov, zastávok
 • Kniha jázd - Správa jázd a šoférov
 • Notifikácia o zmene polohy: štátu, okresu, mesta
 • Notifikácia o stave vozidla: naštartované, v pohybe, odstavené a pod.
 • Administrácia šoférov a automobilov
 • Naviac: "možnosť zastavenia vozidla na diaľku" (v prípade zistenia krádeže, alebo neplnenia obchodno-zmluvných podmienok).
 • Aktualizácia polohy každých 10s.

Rozšírená funkcionalita

 • Geofence
 • Sledovanie PHM
 • Import elektronických tankovaní
 • Can Bus
 • Editácia trás
 • Identifikácia vodiča
 • Crash senzor
 • Help tlačidlo

Globálny pozičný systém

    Vývoj dopravy a automobilovej techniky napreduje rovnako rýchlo ako iné moderné technológie. To čo platilo pred niekoľkými rokmi už dnes neplatí. Automobilky v štádiu koncepcie svojich vozidiel dbajú na zníženú spotrebu, environmentálne parametre a znižovanie dopadu na životne prostredie. Veľké automobilové spoločnosti kladú prísne podmienky na výrobu nových áut a snažia sa dosiahnuť, aby zvolené kritéria ohľadom hygieny a bezpečnosti boli naplnené. Všetky výskumné a vývojové centrá pracujú intenzívne na koncepte ekologického vozidla a úsporného vozidla, aj keď do popredia sa čoraz viac tlačí vývoj elektronických a hybridných technológií. Z výskumu teda vyplýva, že v prvom rade pre kupujúceho je dôležitá spotreba auta.

    Spotreba sa automaticky zvyšuje, ak je jazda vodiča neprimeraná a jazda autom je využívaná prevažne na krátke trasy. Zbytočné brzdenie a následne zvýšená akcelerácia dokáže zvýšiť spotrebu paliva až na dvojnásobok. V tomto prípade platí pravidlo, že ekonomická jazda je súčastne aj ekologická. GPS nám dokáže optimalizovať spotrebu paliva, správne skombinovať a naplánovať cestu alebo trasu jazdy so zreteľom na rentabilitu.

    Online GPS monitorovací systém slúži na monitorovanie pohybu auta, určovanie jeho reálnej polohy, kontrolu spotreby paliva, prehľad o prejdených trasách, možnosť odstavenia vozidla na diaľku, oznámenie o prekročení hraníc, tlačidlo Help pre záchranné zložky a samozrejmosťou je kniha jázd.