Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Vytvorenie nového priečinka v klientovi roundcube

Hľadať
Emailový klient roundcube umožňuje vytváranie vlastných priečinkov, do ktorých môže užívateľ triediť emailové správy. Taktiež je možné nastaviť automatický filter, ktorý bude do týchto priečinkov na základe nastavení sám triediť poštu.
Emailový klient vie označovať nevyžiadanú poštu ako spam a to tak, že do predmetu mu vloží textový reťazec SPAM. Na základe toho môžeme nastaviť filter, aby emaily s takýmto predmetom presúval do určeného priečinku. Takýto priečinok si môžeme vytvoriť a nazvať ho napríklad Spamový kôš.

Krok č. 1

Po prihlásení do emailovej schránky vyberieme možnosť Nastavenia.

Krok č. 2

Vyberieme kategóriu Priečinky.

Krok č. 3

Pomocou ikony pridania priečinku (+) pridáme nový priečinok.

Krok č. 4

Priečinok pomenujeme a uložíme.

Krok č. 5

V emailovom klientovi pribudol novovytvorený priečinok. Teraz je možné nastaviť automatický filter, ktorý bude premiestňovať nevyžiadanú poštu do tohoto priečinka.
Žiadna téma nebola nájdená