Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Nastavenie certifikačnej autority

Hľadať
Emailové bezpečnostné certifikáty slúžia na šifrovanie emailových správ. Ich aplikácia do emailového klienta zaručuje digitálny podpis pre emailové správy a prílohy, čím zabezpečia ich bezpečnosť a dôvernosť.
Viacero emailových klientov ma podobný spôsob nastavenie, preto určitými malými obmenami vyzerá nastavenie podobne.

Krok č. 1

Vľavo hore klikneme na ikonu Microsoft.

Krok č. 2

Zo zobrazenej ponuky zvolíme možnosť, “Možnosti zabezpečenia... ”.

Krok č. 3

Na karte “Zabezpečenie” klikneme na tlačidlo “Digitálna identifikácia”.

Krok č. 4

Vyberieme kartu “Dôveryhodné koreňové certifikačné autority”. Klikneme na tlačidlo “Importovať...

Krok č. 5

V okne Sprievodcu importom certifikátov klikneme na tlačidlo “Ďalej”.

Krok č. 6

Pomocou tlačidla “Prehľadávať” otvoríme dialógové okno prieskumníka (Správcu súborov).

Krok č. 7

Zo zoznamu certifikátov vyberieme potrebný certifikát a klikneme na tlačidlo “Otvoriť”.

Krok č. 8

Zvolíme možnosť “Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore”. Zvolíme adresár “Dôveryhodné koreňové certifikačné autority” Klikneme na tlačidlo “Ďalej”.

Krok č. 9

Klikneme na tlačidlo “Dokončiť”.

Krok č. 10

Poštový klient nás upozorní na úspešný import certifikátu.
Je potrebné opakovať kroky 4-10, pokiaľ nenaimportujeme všetky certifikáty.
Žiadna téma nebola nájdená