Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Hľadať
Systém umožňuje vytlačenie kópie uzávierky nachádzajúcej sa v žurnály fiškálnej tlačiarne pripojenej k aplikácii capp.

Krok č. 1 - CAPP

Na úvodnej stránke vyberieme modul CAPP.

Krok č. 2 - Finančné pohyby

Na konkrétnom cappovi, ktorý je pripojený k fiškálnemu modulu, na ktorom bola vytvorená uzávierka, klikneme na ikonu Finančné pohyby.

Krok č. 3 - Tlač uzávierky

Vyhľadáme konkrétnu uzávierku, ktorú chceme vytlačiť a klikneme na ikonu TLAČIARNE. Ak je pripojená fiškálna tlačiareň zapnutá a správne nastavená aplikácia Capp, na fiškálnej tlačiarni sa vytlačí kópia uzávierky.
Žiadna téma nebola nájdená