Technická podpora
+421 948 347 724

Hodnotenie zákazníkov

Systém dokáže prideliť jednotlivým zákazníkom hodnotenie. Hodnotenie sa vytvára na základe viacerých faktorov. Cieľom hodnotenia je podať informáciu o "kvalite" zákazníka. Hodnotí sa hlavne výška utratenej sumy, množstvo nákupov a časové intervaly medzi jednotlivými nákupmi. Do hodnotenia je možné zahrnúť aj splátkovú disciplínu zákazníka, tj. či spláca faktúry v termínoch splatnosti alebo nie.
Hodnotenie zákazníkov sa prezentuje v systéme prislúchajúcou ikonkou farebnej vlajky a kvalitatívnym pomenovaním zákazníka.
Hodnoty, hranice a nastavenia je možné zvoliť pred implementáciou funkcie Hodnotenia zákazníkov do systému. Každý klient si má možnosť určiť vlastne kvalitatívne hodnotenie svojich zákazníkov
Konkrétnemu hodnoteniu je možné priradiť rôzne nastavenia ako sú napríklad zľavy, obmedzenia, výhody a nevýhody.

Hodnotenia

zlaty zakaznik.png
Zlatý zákazník
strieborný zakaznik.png
Strieborný zákazník
casty zakaznik.png
Častý zákazník
novy zakaznik.png
Nový zákazník

Algorytmus výpočtu hodnotenia

Na výpočet hodnotenia sa používa niekoľko parametrov aby relevancia výsledku bola čo najpresnejšie. Pri výpočte sa počíta ako s výškou jednotlivých úhrad, tak aj s časovými intervalmi medzi platbami.
Ak nakúpi zákazník na začiatku roka za dostatočne vysokú sumu, dosiahne status zlatý zákazník. Každým ďalším dňom bez nákupu jeho bodové hodnotenie klesá až kým nenakúpi znova a jeho hodnotenie sa následne preráta. Podľa získaných bodov sa mu pridelí hodnotenie. Hranice jednotlivých úrovní je možné nastaviť podľa pravidiel klienta.

Výpočet algorytmu hodnotenia

Prepočet hodnotenia zákazníkov realizuje systém každý deň.

Vzorový príklad

Zákazník nakúpil počas roka v e-obchode 3x. Systém je nastavený tak, že zákazník sa stáva strieborným, ak jeho bodové ohodnotenie prekročí hranicu 7 000 bodov a zlatým, ak dosiahne hranicu 12 000 bodov.

1. nákup - zrealizovaný 10. januára, cena nákupu - 50€

Výsledný počet bodov - 9125, Zákazník je vyhodnotený ako strieborný, keďže prekonal hranicu 7000 bodov.
Za podmienky, že zákazník nezrealizuje ďalší nákup, tak hodnotenie strieborný mu zostane nasledujúcich 85 dni.

2.nákup - zrealizovaný 10. júna, cena nákupu 99€

Výsledný počet bodov po započítaní oboch platieb je - 23392,5, Zákazník je vyhodnotený ako zlatý, keďže prekonal hranicu 12 000 bodov.

3.nákup - zrealizovaný 10. decembra, cena nákupu 10€

Výsledný počet bodov je 11534,5, to znamená, že zákazník nedosiahol stanovenú hranicu pre hodnotenie zlatý.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.