Technická podpora
+421 948 347 724

Typy udalostí

Notifikačné udalosti sú také udalosti v informačnom systéme, na ktoré môže samotný systém upozorniť pomocou: upozornenia nad chatovacím oknom priamo v IS, pomocou SMS nastavenej v profile užívateľa alebo pomocou emailovej správy nastavenej v profile užívateľa.
Ide napríklad o udalosti týkajúce sa GPS monitoringu, Projekt manažmentu a pod., kedy vie systém prostredníctvom zvoleného spôsobu notifikácie upozorniť napríklad pri GPS monitoringu na to, že auto opustí definovaný štát, niekto odpojí auto batériu v aute. Pri projekt manažmente to môže byt upozornenie na nutnosť splniť nejakú úlohu v stanovený čas a dátum.
Nie každá udalosť má možnosť všetkých typov notifikácií.

GPS monitoring

Udalosti týkajúce sa zmeny polohy

Zmena mesta / obce

Informačný systém vychádza z katastrálnej mapy Slovenskej republiky, kde sú určené hranice katastrálnych území jednotlivých obcí. Ak sa zmenia súradnice, ktoré patria jednému územiu na súradnice iného katastrálneho územia, systém to zaregistruje a odošle informáciu o zmene a názve novej obce.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Opustenie SR

Systém disponuje súradnicami hraníc jednotlivých krajín, a preto ak vyhodnotí, že sa gps modul nachádza na týchto súradniciach, následne ich opustí a podľa katastrálneho územia zistí územie iného štátu, vtedy vyhodnotí, že bola zmenená krajina. Systém odošle informáciu o opustení Slovenskej republiky.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Zmena krajiny

Systém disponuje súradnicami hraníc jednotlivých krajín, a preto ak vyhodnotí, že sa gps modul nachádza na týchto súradniciach, následne ich opustí a podľa katastrálneho územia zistí územie iného štátu, vtedy vyhodnotí, že bola zmenená krajina. Systém odošle informáciu o zmene krajiny a o názve krajiny, v ktorej sa vozidlo nachádza.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Režimy, stavy a pohyb motorového vozidla

Vozidlo sa môže nachádzať v dvoch režimoch. Buď je v režime Spánku alebo v Pohotovostnom režime. V rámci pohotovostného režimu sa môže nachádzať vo viacerých stavoch. Pohyby vozidla identifikujú, či sa auto hýbe, či stojí naštartované alebo stojí s vypnutým motorom.

Režim - Spánok

Auto sa dostáva do režimu SPÍ v prípade, ak stojí a ma vypnutý motor (kľúč nie je v 3 polohe), odstaví všetky služby, odpojí antény, internet a odosielanie dát na server. Počúva len na GSM sieti. Auto prebudia zo spánku všetky zmeny stavu vozidla.
Auto môže spať len 8 hodín, potom sa musí ohlásiť serveru. Ak sa neohlási systému, tak systém odošle upozornenie prostredníctvom udalosti: Jednotka sa nehlási.
 • systém - NIE
 • SMS - NIE
 • email - NIE

Režim - Pohotovostný

Po prebudení zo spánku zmenou stavu vozidla sa vozidlo prepne do Pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime môže nadobúdať rôzne stavy.
 • systém - NIE
 • SMS - NIE
 • email - NIE

Stav - Naštartované

Auto sa dostáva do stavu Naštartované, keď sa kľúč v spínacej skrinke prepne do polohy 3 a beží motor auta.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Stav - Odstavené

Auto sa dostáva do stavu Odstavené, ak sa kľúč premiestni z polohy 3 a vypne sa motor vozidla. Vozidlo sa dostava do stavu odstavené až po 30 sekundách od vypnutia motora.
Ak sa nezmení stav do piatich minút, vozidlo sa prepne do režimu Spánok.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Stav - Bez signálu

Jednotka stratí GPS signál. Táto situácia môže nastať napríklad v tuneli alebo na inom mieste, kde nie je dostatočný gps signál. GSM signál je stále aktívny. Auto sa automaticky prepne do stavu Bez signálu.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Pohyb - V pohybe

Ak auto vysiela každých 10 sekúnd iné súradnice, ktoré naznačujú že auto mení polohu a nie je to len odchýlka signálu, tak je vozidlo V pohybe. Nezáleží, či je v režime Spánok alebo v Pohotovostnom režime.
 • systém - ÁNO
 • SMS - NIE
 • email - NIE

Pohyb - Stojí

GPS súradnice polohy vozidla sa nejaký čas nemenia (cca 10-20 sekúnd) a vozidlo je v stave Naštartované, vtedy sa pohyb vozidla označí ako: Stojí. Ide napríklad o situáciu, keď auto stojí na križovatke.
 • systém - ÁNO
 • SMS - NIE
 • email - NIE

Pohyb - výraz Stojí je preškrtnutý

GPS súradnice polohy vozidla sa nejaký čas nemenia (cca 10-20 sekúnd) a vozidlo je v stave ODSTAVENÉ, vtedy sa pohyb vozidla označí ako: Stojí s tým, že tento výraz je horizontálne prečiarknutý.
 • systém - ÁNO
 • SMS - NIE
 • email - NIE

Zmeny technického stavu vozidla alebo zariadenia GPS

Pripojené napájanie

Gps zariadenie sníma napätie z autobatérie a ak dôjde k jej pripojeniu, zašle do systému informáciu o jej pripojení.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Odpojené napájanie

Gps zariadenie sníma napätie z autobatérie a ak dôjde k jej odpojeniu, zašle do systému informáciu o jej odpojení.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO

Vybitá batéria

Gps zariadenie sníma napätie z autobatérie a ak dôjde k jej poklesu pod určitú úroveň, zašle do systému informáciu o jej vybití.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • SMS - ÁNO

Jednotka sa nehlási

Ak je vozidlo v režime Spánku a po predpísanej dobe 8 hodín sa nenahlási systému, systém vyhodnotí udalosť ako Jednotka sa nehlási. Ak sa jednotka nehlási, nemá GPS ani GSM signál.
 • systém - ÁNO
 • SMS - ÁNO
 • email - ÁNO
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
 • 0948 347 724
 • comein@comein.sk
 • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.