Technická podpora
+421 948 347 724

Prepojenie informačného systému a reštaurácie

Prepojenie informačného systému s reštauračnou prevádzkou uľahčuje, sprehľadňuje a urýchľuje prácu na prevádzke. Zefektívni procesy od prijatia objednávky, cez okamžité informovanie kuchárov, prevzatie hotového jedla čašníkom alebo šoférom, až po komplexné vyhodnotenie rôznych ekonomických výstupov, efektívnosti jednotlivých zamestnancov a prehľade o pohybe šoférov.
V celom procese, od objednávky jedla až po jeho doručenie zákazníkovi, vystupujú viaceré osoby, ktoré plnia rôzne funkcie a sú zodpovední za rozdielne činnosti v rámci celého procesu.
Customer-Male-Light-256.png
Zákazník je osoba alebo spoločnosť, ktorá vytvára objednávku. Objednávku môže vytvoriť ako zákazník sediaci priamo v reštaurácii alebo telefonicky, ak chce aby mu jedlo bolo doručené pomocou donášky. Telefonickú objednávku preberá Operátor, zatiaľ čo priamu objednávku z reštaurácie preberá čašník.
Technicalsupportrepresentative-Female-Light-256.png
Operátor preberá telefonické objednávky. V systéme vytvorí rýchlu objednávku, ktorá sa následne môže zaslať do kuchyne na monitor pre kuchára. Kuchárovi sa objednávka zobrazí ihneď po vytvorení objednávky a nie je potrebné ďalšie volanie operátora do kuchyne alebo iný spôsob posúvania informácii medzi operátorom a kuchárom.
Waiter-Male-Dark-256.png
Čašník preberá objednávky od zákazníkov, ktorí sa nachádzajú priamo v reštaurácii. Každý čašník môže mať vlastný tablet, pomocou ktorého odosiela objednávky priamo od stola zákazníka do kuchyne na monitor kuchárovi. V prípade, ak v rámci riešenia nie sú zahrnuté tablety, čašník zadáva objednávky priamo cez počítač napríklad na bare. Ani v jednom z týchto prípadov nemusí isť fyzicky do kuchyne, čo značne urýchľuje proces dodania jedla k zákazníkovi.
cheff-icon.png
Kuchár má v kuchyni na viditeľnom mieste umiestnený monitor alebo televíznu obrazovku, ktorá je pripojená k systému. Na tomto monitore sa mu zobrazujú objednávky, ktoré prichádzajú od Operátora alebo Čašníka. V kuchyni sa môže nachádzať tablet alebo počítač, pomocou ktorého Čašník alebo Šofér pri preberaní jedla označia jedlo ako hotové a prebrané z kuchyne. Keď čašník alebo šofér jedlo vezmú, zmizne jedlo aj z monitora kuchára.
Pizzadeliveryman-Male-Light-256.png
Šofér preberá jedlo z kuchyne od Kuchára, ktoré bolo objednané ako donáška a doručuje ho zákazníkovi, ktorý si objednal jedlo prostredníctvom Operátora.

Procesy

Prijatie objednávky

Objednávky môže reštaurácia prijímať viacerými spôsobmi. Záleží aj na tom, či reštauračné zariadenie poskytuje aj službu donášky. Zákazníci si môžu objednávať napríklad telefonicky, cez webovú stránku alebo priamo od stola. Všetky tieto spôsoby systém dokáže spracovať.

1. Telefonické prijatie objednávky

Telefonické prijatie objednávky sa realizuje prostredníctvom osoby - Operátora. Ten preberie telefonický hovor a požiadavky zákazníka zapíše do rýchlej objednávky v systéme. Po uzatvorení objednávky sa táto objednávka uloží do systému a zašle do kuchyne kuchárovi na hlavný monitor, prípadne zobrazí donáškarovi na tablete, kde si ju môže rezervovať.
  • Zákazník volá do reštaurácie.
  • Operátor zodvihne telefón, ak je súčasťou informačného systému aj tel. ústredňa, systém na základe volaného tel. čísla automaticky otvorí rýchlu objednávku a vyplní údaje o volajúcom. Ak tel. ústredňa nie je súčasťou systému, operátor otvorí rýchlu objednávku manuálne.
  • Operátor vyplní do objednávky položky, ktoré si zákazník praje doručiť. Ak je volajúci zákazník úplne nový, tak Operátor vyplní všetky kontaktné údaje. Ak už si niekedy zákazník objednával niečo a existuje v systéme objednávka s jeho menom alebo tel. číslom, systém automaticky vyplní dáta do kontaktných údajov.
  • Po uzatvorení objednávky sa objednávka uloží do obchodnej agendy systému, prípadne sa zobrazí v kuchyni na monitore a donáškarovi na tablete.

2. Prijatie objednávky čašníkom

Čašník preberá objednávku priamo od zákazníka, ktorý sa nachádza v reštauračnom zariadení. Objednávku si buď zaznačí na papier alebo priamo do tabletu. Z tabletu ju môže zaslať priamo na monitor do kuchyne a na tablet donáškarovi, ktorý si ju môže rezervovať. Ak si objednávku značí len na papier, tak je potrebné, aby ju potom zadal do systému cez zariadenie pripojené do internetu (PC, NB, tablet, smartphone) a následne sa táto objednávka zašle do kuchyne a k donáškarovi.
  • Čašník preberie objednávku od zákazníkov pri jednotlivých stoloch.
  • Zapíše si objednávku na poznámkový blok a následne ju zadá napríklad pomocou počítača pripojeného k internetu do systému alebo, ak je súčasťou informačného systému aj tablet pre čašníkov, tak ju zadá priamo do systému pomocou aplikácie Čašník.
  • Objednávka sa zobrazí na monitore v kuchyni pre kuchárov a zároveň donáškarovi na tablete, ktorý si môže objednávku rezervovať ešte predtým, ako ju v kuchyni pripravia.

Prijatie objednávky cez webovú stránku

Reštaurácia môže prevádzkovať vlastnú webovú stránku, na ktorej môže ponúkať svojím zákazníkom možnosť objednať si jedlo aj priamo cez internet bez telefonického alebo osobného kontaktu. Takúto objednávku spracuje systém, uloží ju do obchodnej agendy a zobrazí kuchárovi na monitore v kuchyni a donáškarovi na tablete pre prípadnú rezerváciu jedla.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.