Technická podpora
+421 948 347 724

Nastavenie odpisu receptúr pre pobočky

Ak sú v systéme nastavené viaceré pobočky a všetky pobočky využívajú rovnakú databázu položiek, je potrebné rozlíšiť, z ktorého skladu a z ktorej skladovej karty sa má odpisovať receptúra pri uzatvorení objednávky predajcami z rôznych pobočiek.
Je potrebné určiť, z ktorej karty a z ktorého skladu sa má odrátať predané množstvo a to na základe pobočky, do ktorej predávajúci patrí.

1. Predajá položka je receptúrou prepojená na skladovú kartu

Položka, ktorá slúži na predaj, nemusí byť priamo aj skladovou kartou, na ktorú sa naskladňuje tovar a z ktorej sa odpisuje receptúra. Ide o prípady, kedy sa tieto karty musia líšiť názvom alebo základným množstvom. Predávame napríklad Alkohol Vodka 0,04l, ale skladovou kartou pre túto položku je položka Vodka 1l. V takomto prípade nastavujeme na položku Vodka 0,04l receptúru (kalkuláciu), ktorá systému hovorí, že pri predaji položky Vodka 0,04l sa má z karty Vodka 1l odrátať množstvo 0,04l.

Vytvoríme skladovú položku a jej skladovú kartu

Položka sa vytvára v module REŠTAURÁCIA a následné z položky vygenerujeme skladovú kartu a zaradíme ju do príslušného skladu.
Aby systém vedel, z ktorého skladu má odpisovať množstvá, je potrebné pri systéme, ktorý má viacero pobočiek, nastaviť na skladovej karte príslušnú SKUPINU SKLADOV. Skupinu skladov NENASTAVUJEME na predajnej položke, ale len na skladovej.

Vytvoríme predajnú položku a nastavíme jej receptúru (kalkuláciu)

Predajná položka slúži v tomto prípade iba na predaj a má väčšinou presnú množstevnú hodnotu, ktorá sa má odpočítať z príslušnej skladovej karty pri predaji každého kusu položky.
Takéto nastavenie zaručí správne zobrazovanie stavu skladovej karty v skladovom hospodárstve.

2. Predajná položka je zároveň aj skladovou položkou

Ak sa predajná položka nelíši hodnotou množstva od skladovej položky, nie je potrebné vytvárať ďalšiu skladovú položku, respektíve skladovú kartu. Samotná predajná položka môže slúžiť sama sebe ako skladová .
Ide napríklad o prípad kusového predaja, kde nie je potrebná kalkulácia (receptúra). Predáva sa napríklad položka Minerálna voda vo fľaši, stále po jednom kuse a v sklade ju tiež evidujeme a prijímame v kusoch. V takomto prípade by bolo vytvorenie ďalšej skladovej položky zbytočné.

Vytvoríme predajnú položku a nastavíme ju zároveň aj ako skladovú

Vytvoríme skladovú kartu položky prípadne sa skladová karta vytvorí automaticky pri prvom odpise receptúr.

3. Predajná položka s typmi tovaru ako skladová položka

Tento spôsob nastavenia je kombináciou predchádzajúcich. Predajnú položku nastavíme zároveň aj ako skladovú a nastavíme jej takzvané typy, ktorým je možné prideliť jednoduchú receptúru (kalkuláciu).
Predávame položku Pivo - čapované. Túto položku však môžeme predávať v množstvách 0,3l a 0,5l. Aby sme nemuseli pre každé množstvo vytvárať osobitnú predajnú položku, vieme ich zlúčiť pod spoločnú predajnú položku Pivo - čapované, ktorá bude zároveň aj skladovou položkou.

Vytvoríme predajnú položku a nastavíme jej skupinu skladov

Typom nastavíme množstvá na odpis

Vytvorenie skladovej karty

Vytvoríme skladovú kartu položky prípadne sa skladová karta vytvorí automaticky pri prvom odpise receptúr.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.