Technická podpora
+421 948 347 724

Predajná cena produktu

Predajná cena je cena produktu bez DPH, ktorá je určená pre koncového zákazníka. Uvádza sa aj ako konečná cena produktu vo verejnej časti najčastejšie v E-OBCHODE.
Na základe typu produktu a spôsobe výpočtu predajnej ceny existuje viacero variant, ako sa môže cena vypočítavať.

Priame zadanie ceny

Ak predajná cena nemá byť závislá od žiadneho parametra, ako sú napríklad nákupná cena, váha produktu alebo pevne stanovený rabat, tak je možné zadať predajnú cenu produktu manuálne napevno.
Predajnú cenu je možné prepísať, len ak v poli marža je hodnota Vyberte zo zoznamu, tj. nie je nastavená žiadna marža. Ak marža nastavená je, pole Predajná cena sa vyplní automaticky na základe typu marže a nedá sa meniť.

Percento alebo pevná suma k nákupnej cene

Predajca vychádza pri výpočte predajnej ceny z ceny nákupnej. Buď si k nákupnej cene pripočíta jej percentuálnu časť alebo priamo pevnú sumu. Typ marže PERCENTO (NC * %) alebo SÚČET (NC + €).
Predajca predáva košele. Košele nakupuje v cenovom intervale 10-15€ za kus. Rozhodol sa, že chce mať z každého kusu 15 percentný zisk. V systéme si vytvorí maržu, ktorá bude mať nastavenú hodnotu 15 percent. Túto maržu potom môže prideliť k jednotlivým kusom alebo priamo na všetky košele naraz.
Predajca predáva ponožky. Z každého kusu chce mať zisk 3€. V systéme si vytvorí maržu, ktorá bude mať nastavenú hodnotu 3€. Túto maržu potom môže prideliť k jednotlivým kusom alebo priamo na všetky košele naraz.

Závislosť na váhe (kvantite) a pevnej cene z marže

Nákupná cena nemá žiaden vplyv na výslednú predajnú cenu. Predajná cena sa vypočítava ako násobok váhy (kvantity) za jednotkovú cenu. Typ marže SUMA (€ x Q).
Zlatníctvo obchoduje s drahými kovmi. Za gram zlata si účtuje pevnú sumu 66€. Nákupnú cenu zlata určuje burza a preto sa mení rôzne na základe rôznych faktorov. Predajca chce, aby jeho predajná cena bola závislá na váhe, ktorú predáva a nie na nákupnej cene.

Pevná predajná cena na základe druhu tovaru

Predajca má za určitý druh tovaru konštantnú predajnú cenu, ktorá nie je závislá od nákupnej ceny alebo kvantity (váhy) produktu. Pri vytváraní produktu alebo pri jeho príjme stačí, ak mu priradí maržu určenú pre tento druh produktu a predajná cena sa automaticky vyráta. Typ marže SUMA (€ * Q), pričom kvantita na skladovej karte je nastavená na 0 alebo 1.
Predajca podniká so suvenírmi. Vo svojej ponuke má pohľadnice. Aj keď pohľadnice môžu byť rôzneho druhu, veľkosti a nákupnej ceny, predajná cena je pre všetky druhy rovnaká 1,50€ bez DPH.

Závislosť na nákupnej cene, kvantite (váhe) a pevnej cene alebo percente z marže

Tento typ výpočtu ceny sa využíva, keď je potrebné evidovať nákupnú cenu za jednotku (napríklad za kg, l, pričom sa tovar môže predávať v rôznej kvantite. V predajnej cene by mala byť následne zahrnutá aj percentuálna alebo pevná marža.
Predajca obchoduje s mäsom. Potrebuje, aby systém evidoval nákupne ceny slaniny za 1kg a to 4,50€ bez DPH. Následne môže naskladniť rôzne balenia s rôznou váhou toho istého produktu. Predajná cena sa bude vypočítavať na základe hmotnosti (kvantity) týchto balení. Nakoniec si môže predajca k predajnej cene priradiť percentuálnu maržu alebo pevnú sumu. Typ marže KOMBINOVANÝ (NC * Q * %(€)).
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.