Technická podpora
+421 948 347 724

Informácie o položke

Informačný systém umožňuje užívateľovi získať okamžité informácie o jednotlivých položkách v systéme. Aby bol prístup k týmto informáciám čo najrýchlejší a najefektívnejší, tak sa tieto informácie zobrazia hneď po umiestnení kurzora myši nad konkrétny objekt. Týka sa to objektov ako napríklad adresárové zložky, súbory, stránky, podstránky, kategórie e-obchodu a podobne.
Objekty - stránky, zložky, kategórie, zoznamy, články ...
Tieto objekty sú spoločne zobrazované v systéme ako ikony adresárovej zložky. Väčšina zobrazovaných parametrov je totožná, avšak niektoré sú špecifické pre konkrétny typ objektu.
V systéme existujú aj špeciálne stránky, podstránky a objekty, ktoré sú dopredu vytvorené pri implementácii grafického dizajnu stránky a sú prepojené s už existujúcimi šablónami v systéme. Tieto objekty sú prezentované ikonou dvoch ozubených kolies a po umiestnení kurzora nad ich pozíciu sa zobrazia rovnaké informácie ako nad objektami, ktoré sú v systéme prezentované ikonou adresárovej zložky.
Osobitnú ikonu majú témy v module POMOCNÍK. Ale takisto po umiestnení kurzora nad ich pozíciu sa zobrazia rovnaké informácie ako nad objektami, ktoré sú v systéme prezentované ikonou adresárovej zložky.
Parametre:
 • Priečinky - Zoznam názvov podstránok, zložiek, kategórii..., ktoré sa nachádzajú vo vnútornej štruktúre stránky o jednu úroveň nižšie.
 • Súbory - Zoznam názvov súborov, ktoré sa nachádzajú vo vnútornej štruktúre zložky o jednu úroveň nižšie.
 • Počet priečinkov - Počet všetkých podstránok, zložiek, kategórii na všetkých úrovniach vo vnútornej štruktúre stránky.
 • Zmenené - Presný dátum a čas kedy bol objekt upravený.
 • Vytvorené - Presný dátum a čas kedy bol objekt vytvorený.
 • Počet súborov - Počet všetkých súborov na všetkých úrovniach vo vnútornej štruktúre zložky.
 • Autor ( SPRAVA OBSAHU - STRÁNKY ) - Užívateľ, ktorý je za danú stránku zodpovedný. Nemusí to byť užívateľ, ktorý stránku vytvoril. Napríklad autor článkov na danej stránke.
 • Url - URL adresa, pod ktorou je daný objekt v štruktúre informačného systému aktívný.
 • Generovať položku ( SPRAVA OBSAHU - STRÁNKY ) - Špecifikuje, či sa má zobraziť odkaz pre aktuálnu stránku v menu, spolu s ostatnými odkazmi, t.j. či sa má stránka zobraziť ako položka menu vo verejnej časti alebo nie.
 • Veľkosť ( SÚBORY ) - Súčet veľkosti všetkých objektov v adresárovej zložke.
 • Vlastník - Užívateľ, ktorý zložku vytvoril.
 • Skupina - Všetci užívatelia vo zvolenej skupine majú právo prezerať, sťahovať a editovať túto zložku a všetky objekty v nej.
 • Oprávnenia - Špecifikuje kto má prístup k adresáru a jeho obashu. VEREJNÉ - všetci majú oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať objekty v zložke pričom neprihlásení užívatelia ho nemôžu editovať. VŠETCI - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať objekty v zložke majú užívatelia, ktorí sú zaradení do nejakej skupiny s oprávneniami - Administrátor. SKUPINA - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať objekty v zložke majú užívatelia, ktorí sú zaradení do skupiny, ktorá je definovaná v poli Skupina a taktiež vlastník zložky. VLASTNÍK - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať objekty v zložke má iba vlastník zložky.
Objekty - súbory, obrázky, inzeráty, menu v reštauráciach ...
Okrem objektov ako sú napríklad zložky a stránky sa v systéme nachádzajú aj rôzne typy súborov. Či už sú to obrázky, textové dokumenty a špecifické objekty modulov ako napríklad menu pre modul REŠTAURÁCIA a inzerát pri v module INZERCIA. Nad týmito súbormi sa môžu zobrazovať iné typy informácii.
Tieto súbory sú prezentované v systéme rôznymi ikonami. Vzhľad ikony je prispôsobený účelu súboru.
Parametre:
 • Typ - Zobrazí typ a poprípade formát súboru. Napríklad či ide o obrázok, textový dokument, archív, inzerát a podobne.
 • Rozmery (Typ súboru - OBRÁZOK) - Reálne rozmery obrázka uloženého v systéme v pixeloch.
 • Pomer strán (Typ súboru - OBRÁZOK) Pomer strán obrázku vypočítaný z rozmeru obrázku.
 • Vytvorené - Presný dátum a čas kedy bol súbor vytvorený.
 • Zmenené - Presný dátum a čas kedy bol súbor upravený.
 • Veľkosť - Veľkosť súboru.
 • Vlastník - Užívateľ, ktorý súbor vytvoril alebo nahral do systému.
 • Skupina - Všetci užívatelia vo zvolenej skupine majú právo prezerať, sťahovať a editovať tento súbor.
 • Oprávnenia - Špecifikuje kto má prístup k súboru. VEREJNÉ - všetci majú oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať súbor pričom neprihlásení užívatelia ho nemôžu editovať. VŠETCI - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať súbor majú užívatelia, ktorí sú zaradení do nejakej skupiny s oprávneniami - Administrátor. SKUPINA - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať súbor majú užívatelia, ktorí sú zaradení do skupiny, ktorá je definovaná v poli Skupina a taktiež vlastník súboru. VLASTNÍK - oprávnenie prezerať, sťahovať a editovať súbory ma iba vlastník súboru.
 • Kód (produkty - E-OBCHOD) - Načítaný kód produktu zo skladovej karty.
 • Part. no. (produkty - E-OBCHOD) - Produktové číslo načítané zo skladovej karty.
 • Aktuálny (produkty - E-OBCHOD) - Ak je produkt Aktuálny, tak sa zobrazí vo verejnej časti Eshopu v kategórii, ktorá je zvolená v poli Kategória. Tento parameter je načítaný zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Vyrátaná cena (produkty - E-OBCHOD) - Nákupná cena bez DPH, ktorá sa načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Top (produkty - E-OBCHOD) - Údaj o význame produktu. Načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Marža (produkty - E-OBCHOD) - Veľkosť marže, ktorá sa priráta k cene produktu. Načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • DPH (produkty - E-OBCHOD) - DPH, ktoré sa priráta k cene produktu. Načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Poplatok (produkty - E-OBCHOD) - Názov poplatku, ktorý sa priráta k cene produktu. Načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Poplatok (produkty - E-OBCHOD) - Záruka na položku v mesiacoch. Načítava zo skladovej karty alebo z nastavenia produktu v module E-obchod.
 • Skladové karty (produkty - E-OBCHOD) - Zoznam skladov, v ktorých sa skladová karta produktu nachádza.
 • Import (produkty - E-OBCHOD) Zdroj importu produktu.
 • Počet atribútov (produkty - E-OBCHOD) Počet atribútov, ktoré sú pridelené produktu v jeho nastaveniach na karte Parametre.
 • Reštaurácia (menu - REŠTAURÁCIA) - Reštaurácia, pre ktorú je vytvorené dané menu.
 • Mesto (článok- ČLÁNKY) - Mesto, ktoré sa zobrazuje v lokalite článku.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vašu otázku ohľadom našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
 • 0948 347 724
 • comein@comein.sk
 • Jarková 63 080 01 Prešov