Technická podpora
+421 948 347 724

KAPITOLA 2. - Adresáre, súbory a úložny priestor informačného systému.

Informačný systém ponúka užívateľom priestor na servery spoločnosti Comein.sk, s.r.o. ktorý môžu využívať na ukladanie rôznych dát a súborov. K týmto dátam majú potom prístup odkiaľkoľvek, kde je možné pripojenie k internetu.
Užívatelia si sami môžu vytvárať adresárovú a súborovú štruktúru podľa potreby a požiadaviek. Je možné vytvárať adresáre a podadresáre, nahrávať súbory z pripojeného počítača. Presúvať ich, editovať a mazať.
Ak je súčasťou informačného systému napríklad modul E-OBCHOD, všetky obrázky produktov e-obchodu sa ukladajú do tohoto modulu a systém pri priradzovaní obrázkov a galérii k produktom odkazuje na modul SUBORY.
Ak je produktu vo verejnej časti e-obchodu pridelený obrázok, tak VYMAZANÍM obrázka z modulu SÚBORY sa zmaže aj obrázok produktu vo verejnej časti e-obchodu.
Systém zobrazuje podrobné informácie o každom adresári a súbore, ktorý sa v systéme nachádza.
V module súbory sa môžu nachádzať špeciálne adresáre, ktoré boli vytvorené programátorom pri implementácii verejnej časti systému. Zvyčajne ide o adresáre, v ktorých sa nachádzajú obrázky a tie sa potom podľa zadaných pravidiel zobrazujú vo verejnej časti automaticky.
Súčasťou verejnej časti webstránky môže byť aj SLIDER - časť stránky kde sa automaticky zobrazujú tematické obrázky a menia s v určitých časových intervaloch. Ak si užívateľ nahrá obrázky do tohoto špeciálneho adresára, tie sa mu budú automaticky zobrazovať vo verejnej časti.

Adresáre

Slúžia na vytvorenie pevnej štruktúry, v ktorej sa užívateľ ľahšie orientuje. Je dobré vytvárať adresárovú štruktúru rovnakú ako sú vytvárané kategórie vo verejnej časti. Uľahčuje a zrýchľuje to orientáciu pri vyhľadávaní súborov.
Ak je súčasťou IS e-obchod a v rámci neho predávam produkty z troch rôznych kategórii. Telefóny, notebooky a tablety. Tak vytvorím si adresáre a podadresáre s rovnakými názvami. Ak sa následne do nich nahrajú obrázky, viem si ich potom pri vytváraní konkrétnych produktov v e-obchode jednoducho vyhľadať.

Práca s adresármi

Adresár sa otvára kliknutím na názov adresára. Klikaním na ikonu adresára sa tento adresár neotvorí.
Základne funkcie pre prácu s adresárom sa nachádzajú v menu, ktoré sa objaví po nadídeni kurzora myši nad jeho ikonu, alebo stlačením pravého tlačidla myši nad ikonou adresára.

Súbory

Súbory v informačnom systéme plnia rôzne funkcie a to na základe svojho typu a obsahu. Obrázky k produktom, jazykové súbory pre jazykové mutácie, importovacie súbory, zálohovacie ...
Každý typ súboru je pre lepšiu prehľadnosť reprezentovaný vlastnou ikonou.
Súbory sa priamo v informačnom systéme nedajú spúšťať. Je to z dôvodu bezpečnosti Ak chceme súbor spustiť, uložíme si ho na disk vo vlastnom PC a spustíme ho odtiaľ.
Súbory sa do systému môžu nahrávať dvoma spôsobmi.
Nenašli ste čo ste hľadali?
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.