Technická podpora
+421 948 347 724

Popis stavov objektov v systéme

Jednotlivým objektom, ako sú napríklad objednávky, faktúry, položky, kontakty a pod., môžeme podľa fázy spracovania v akom sa nachádzajú, priradiť zodpovedajúci stav.
Určenie stavu slúži pre lepší prehľad všetkých užívateľov o objektoch a pre rýchle zorientovanie sa.
Jednotlivé stavy sú zobrazované pre lepší prehľad rôznymi grafickými ikonami.

Modul Užívatelia

Objekt - Uźívateľ

 • Nový - Užívateľ, - je vytvorený z kontaktu, má pridelené meno a heslo, má nové právomoci v rámci systému alebo e-obchodu
 • Vybavuje sa- Užívateľ, - po zadaní projektu alebo požiadavky sa užívateľovi mení status na vybavuje sa, trvá až pokiaľ sa spolupráca neukončí
 • Vybavený - status sa mení po ukončení projektu.
 • Zrušený- znamená, že užívateľ neočakávane zruší prebiehajúcu spoluprácu
 • Čaká sa - užívateľ preruší spoluprácu na dobu určitú, z vlastných dôvodov
 • Otvorený - užívateľ zruší spoluprácu na dobu neurčitú, z pravidla do 6 až 12 mesiacov
 • Odložený - užívateľ zruší spoluprácu a na dlhšiu dobu viac ako 12 mesiacov

Objekt - Kontakt

 • Nový - bol vytvorený v systéme pre možnú spoluprácu, a ešte s ním nebola vykonaná žiadna akcia
 • Vybavuje sa - znamená začatie vzájomnej spolupráce, celkový priebeh od podpisu zmluvy až po odovzdanie projektu
 • Vybavený - ukončený projekt, odovzdaný znamená vzájomnú spokojnosť oboch strán, vystavuje sa faktúra za služby
 • Zrušený - po dlhšej komunikácii, sa klient rozhodne neakceptovať ponuky a ponúkané služby
 • Čaká sa- klient je v jednaní dlhšiu dobu, no nevyjadrí jasné stanovisko, prip. oddiali spoluprácu o nejaký čas
 • Otvorený - znamená, že klient momentálne nemá záujem, ale nebráni sa možnej budúcej spolupráci
 • Odložený - znamená že kontakt nie je zrušený úplne, no má možná záujem spolupracovať o dlhší čas ako 6,12 mesiacov a viac

Modul Obchodná agenda

Objekt - Objednávka

 • Nová objednávka -
 • Rozpracovaná objednávka - je pravdepodobné, že v objednávke sa bude meniť počet položiek, alebo atribúty jednotlivých položiek ako je napríklad ich množstvo, cena atď.
 • Spracovaná objednávka -
 • Zrušená objednávka
 • Faktúrovať objednávku
 • Objednávka čaká
 • Reklamácia objednávky -
 • Otvorená objednávka

Objekt - Položka obchodnej agendy

 • Dodané - položka sa nachádza na sklade a môže sa odoslať klientovi
 • Nedodané
 • Stornované
 • Blokované
 • Objednané - položka bola objednaná u dodávateľa
 • Nezapočítať - Položka sa nezapočíta do celkovej sumy objednávky. Na objednávke sa zobrazí ako preškrtnutá položka. Na faktúre sa položka nezobrazí. Skladový pohyb sa nad touto položkou nevykoná.
 • Neblokovať - Suma položky sa nezapočíta do celkovej ceny. Na objednávke sa zobrazí ako preškrtnutá položka. Skladový pohyb sa vykoná aj nad touto položkou. Položka sa nezobrazí na faktúre.

Modul - Projekt manažment

Objekt - úloha

 • Nová úloha - úloha bola vytvorená a priradená užívateľovi v systéme a ešte sa na nej nezačalo pracovať.
 • Spracovávaná úloha - úloha, na ktorej sa začalo pracovať a ešte nie je dokončená
 • Spracovaná úloha - úloha, na ktorej boli ukončené všetky potrebné veci a je splnená na 100 percent.
 • Čakajúca úloha - úloha na ktorej sa začalo pracovať, ale nedokončila sa z nejakých dôvodov. Momentálne sa na nej nepracuje. V budúcnosti sa plánuje ukončiť.
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
 • 0948 347 724
 • comein@comein.sk
 • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.