Technická podpora
+421 948 347 724

Filtrovanie v systéme

Systém umožňuje filtrovanie rôznych položiek systému. Filtrovanie umožňuje prehľadnejšiu a efektívnejšiu prácu s položkami.
Existuje niekoľko spôsobov filtrovania. Položky sa môžu podľa požiadaviek klienta filtrovať aj vo verejnej časti, napríklad pri e-obchode, kde filtrovanie je zásadnou funkciou pri veľkom počte produktov.
Filtrovanie sa veľmi často používa vo väčšine modulov a podmodulov, ak chce užívateľ pracovať len s určitou skupinou položiek. Položky sa môžu triediť podľa všeobecných kritérií, kde patria napríklad Obľúbené, Dôležité, Aktualizované alebo podľa potrieb jednotlivých modulov a podmodulov.

Filtrovanie v informačnom systéme

Všeobecný filter

Všeobecný filter je určený na triedenie všetkých položiek systému bez ohľadu na to, do ktorého modulu patria.
Patria sem hodnoty filtra ako napríklad, obľúbené, dôležité a aktualizované položky. Konkrétnym položkám vieme prideliť priamo v zozname prvé dve hodnoty. Hodnotu Aktualizované prideľuje položke systém.

Obľúbené

Obľúbené položky sa označujú ikonou hviezdičky. Vybratím filtra s ikonou Obľúbené sa v zozname zobrazia len tie položky, ktoré boli takto označené.

Dôležité

Dôležité položky sa označujú ikonou štítku. Vybratím filtra s ikonou Dôležité sa v zozname zobrazia len tie položky, ktoré boli takto označené.

Aktualizované

Položky, ktoré sa upravia alebo vytvoria od odhlásenia užívateľa, až po jeho opätovné prihlásenia a výber funkcie filtrovania, nadobúdajú status Aktualizovaná. Túto hodnotu prideľuje systém a je individuálna pre každého užívateľa.
Položka nenadobúda pre jeho vlastný účet hodnotu Aktualizovaná v prípade, ak ju vytvorí užívateľ sám, ale pre všetky ostatne účty áno.
Aktualizované položky majú v prvom stĺpci zmenenú farbu pozadia na červenú.
Po vybratí funkcie filtrovania pre Aktuálne položky sa v zozname zobrazia iba tie, ktorým systém pridelil status Aktualizované.

Filter pre moduly

Moduly, ktoré umožňujú filtrovanie, majú osobitné nastavenie parametrov podľa typu položiek.
Užívatelia v systéme sa filtrujú podľa iných nastavení ako objednávky alebo faktúry. Pri užívateľoch ide napríklad o kategóriu, do ktorej sú zaradení, a pri dokumentoch ako objednávky o časové obdobie ich vytvorenia.
Hodnoty filtra najčastejšie vyberáme zo zoznamov. Vybratím hodnoty zo zoznamu sa dynamicky mení obsah zoznamu položiek. Tlačidlom X zrušíme hodnoty filtra.

Filtorvanie vo verejnej časti

Filtrovanie vo verejnej časti sa najčastejšie používa pri elektronických obchodoch. Tam je potrebné pri veľkom množstve tovaru rýchlo triediť jednotlivé položky podľa podľa rôznych parametrov. Graficky vzhľad a podmienky filtrovania si určí majiteľ e-obchodu sám a implementujú sa pri jeho tvorbe.
Vo filtri sa zobrazia všetky parametre, ktoré sú priradené aspoň jednému z produktov v aktuálne zobrazenej kategórii.
Ak má zákazník záujem o modré oblečenie z bavlny, označí si vo filtri príslušné parametre a systém mu zobrazí len tie produkty, ktoré spĺňajú jeho požiadavky.
Nenašli ste čo ste hľadali?
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.