Technická podpora
+421 948 347 724
V aplikácii Kuchár stena sa zobrazujú objednávky, ktoré boli vytvorené aplikáciou Čašník, Pokladňa ,Novou objednávkou alebo Rýchlou objednávkou v module Obchodná agenda. Ak je týchto objednávok za určitý časový interval veľa, musí systém riešiť zobrazovanie objednávok tak, aby sa na zobrazovaciu plochu vošlo čo najviac objednávok, ale aby boli zároveň aj dostatočne viditeľné pre kuchára.
Z toho dôvodu boli nastavene v systéme určité priority zobrazovania, ktoré odhadujú pravdepodobne najdôležitejšie objednávky a snažia sa ich podľa určitých pravidiel zobrazovať.

Trvanie zobrazovania objednávky na obrazovke

Každá objednávka, ktorá bola vytvorená v systéme sa zobrazuje v aplikácii Kuchár stena len určitý interval. Pri vytváraní každej objednávky sa vytvorí tzv. "čas objednávky". Tento čas uvádza, kedy sa má objednávka začať pripravovať.
Čas objednávky pre rezerváciu sa zadáva v rýchlej objednávke v poli Aktuálne:. Ak pri vytváraní objednávky nezadávame čas objednávky, tak ten sa automaticky nastaví ako čas vytvorenia objednávky. Napríklad, ak čašník pomocou tabletu vytvorí objednávku v aplikácii Čašník, takáto objednávka sa má pripravovať hneď alebo čo najskôr ako to bude možné.
Ak je objednávka rezervovaná na určitý čas, tak sa takáto objednávka zobrazí 1 Hodinu pred zadaným časom objednávky. Rezervované objednávky majú vyhradenú vlastnú sekciu na obrazovke. Táto sekcia sa nachádza v pravej časti obrazovky a je označená nápisom Rezervácie.
Rezervované objednávky sa 30 minút pred nastaveným časom objednávky presunú zo sekcie Rezervácie medzi objednávky, ktoré je potrebné pripravovať. Na takýchto presunutých objednávkach je uvedený zostávajúci čas do prípravy.
Ak objednávka nie je rezervovaná, tak sa zobrazí na obrazovke ihneď po jej vytvorení.
Dĺžka trvania zobrazenia objednávky na obrazovke závisí od prebiehajúceho režimu. Tieto režimy sa nastavujú na určitý časový interval a slúžia na to, aby zabezpečili určité správanie sa systému v daný čas.
Ak sa systém nachádza v režime, kedy sa rovnaké položky na obrazovke u kuchára spájajú do jednej bunky (rovnaké položky z viacerých objednávok sa zobrazujú spolu), vtedy sa takáto združená objednávka zobrazuje najviac 6 hodín od času objednávky. Takýto režim sa využíva napríklad pri donáškach, kedy je pre kuchára najdôležitejšia informácia, koľko porcií ma pripraviť z konkrétneho jedla.
Ak sa systém nachádza v režime, kedy sa každá položka zobrazuje samostatne podľa stola alebo adresy doručenia v samostatnej objednávke na obrazovke kuchára, vtedy je dĺžka zobrazenia objednávky najviac 2 hodiny od času objednávky. Tento režim sa v reštauračných zariadeniach využíva najviac v čase, kedy čašníci vytvárajú objednávky priamo pri stoloch alebo za barom.

Priority zobrazovania objednávok a zmena zobrazovania ich veľkosti

Pri veľkom množstve objednávok a pri rôznych rozlíšeniach zobrazovacích zariadení je potrebné, aby systém vyhodnocoval dôležitosť objednávok a na základe nastavených priorít ponúkal efektívne zobrazovanie tých objednávok, ktoré sú v danom momente pre kuchára najdôležitejšie.
Tieto priority sa môžu líšiť v rôznych reštauračných zariadeniach, a preto sa v niektorých prevádzkach mierne upravujú, ale v zásade platia uvedené pravidla:
  • systém zobrazuje na obrazovke kuchára objednávky v štyroch veľkostiach a to podľa stanovenej priority, kde objednávky s najvyššou vyhodnotenou prioritou majú aj najväčšiu zobrazenú veľkosť
  • ak sa zaplní celá sekcia vyhradená pre aktuálne objednávky, systém prejde všetky časy objednávok, porovná ich s aktuálnym časom a všetky objednávky, ktoré sú staršie ako 15 minút, zmenší o jednu úroveň,
  • takýmto spôsobom zmenšuje objednávky až po poslednú 4. úroveň a ak ani v takomto prípade sa nezmestia všetky objednávky na obrazovku, systém pristúpi k vyhodnoteniu najmenej dôležitej objednávky, ktorá je zvyčajne tou staršou ako 60 minút a dočasne ju vyradí zo zobrazenia na obrazovke,
  • dočasne vyradená objednávka sa objaví opäť na obrazovke hneď, ako sa pre ňu vytvorí miesto, ale len v prípade, ak spĺňa podmienku, že nie je staršia ako 2 hodiny, prípadne 6 hodín podľa toho, v akom režime sa systém nachádza.
Nenašli ste čo ste hľadali?
Kontaktný formulár
Neváhajte nás kontaktovať.
Na Vaše otázky, ktoré sa týkajú našich služieb Vám radi odpovieme.
informačné
systémy
ComeIn.sk, s.r.o.
  • 0948 347 724
  • comein@comein.sk
  • Jarková 63 080 01 Prešov
Aktuálne informácie o produktoch
spoločnosti ComeIn získate po prihlásení
do nášho newsletteru.