Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Hľadať
 • Návody

  Návody k jednotlivým funkciám systému. Sú rozdelené podľa jednotlivých modulov a podmodulov, v ktorých sa vyskytujú. Majú krokový charakter, tj. vedú čitateľa krok po kroku ku konečnému riešeniu.

 • SPACE
 • Prípadové štúdie

  Majú podobu návodu, no nepopisujú jednotlivé funkcie, ale problémy, na ktoré môže užívateľ systému naraziť. Sú rozdelené skôr tématicky ako modulovo.

 • SPACE
 • Dokumentácia

  Slúžia na popis jednotlivých častí a celkov informačného systému. Popisujú užívateľské prostredie a prácu s ním. Ozrejmujú súvislosti a prepojenia medzi jednotlivými funkciami systému. Dokumentácie sú podobne, ako Prípadové štúdie, rozelné tématicky a nie modulovo.

 • SPACE
 • FAQ

  Návody k jednotlivým funkciám systému. Sú rozdelené podľa jednotlivých modulov a podmodulov, v ktorých sa vyskytujú. Majú krokový charakter, tj. vedú čitateľa krok po kroku ku konečnému riešeniu.